X

Naučimo se plavati

Razpored dopoldanske plavalne aktivnosti šol

Objavljamo rezpored dopoldanske plavalne aktivnosti šol. 

Naučimo se plavati

Organiziramo plavalne tečaje za vrtce in osnovne šole na območju MO Novo mesto. Znanje plavanja ima velik nacionalni pomen, kar se odraža tudi v državnem sofinanciranju nekaterih plavalnih vsebin in programov.

ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

 

Kako do nas