X

NAUČIMO SE PLAVATI

Seminar o prenovi programa Naučimo se plavati

V sredo, 26.9. 2018, je Zavod Novo mesto organiziral seminar o prenovi programa Naučimo se plavati, ki se ga je udeležilo 26 vzgojiteljic, učiteljic prve triade in športnih pedagogov iz vrtcev ter šol v Mestni občini Novo mesto. Predavatelja, Tomi Martinjak in Tine Pečaver, dva iz med snovalcev prenove programa, sta predstavila vsebine zbrane v novi knjižici Naučimo se plavati po vzoru programov Mali in Zlati Sonček ter Krpan. 

Razpored dopoldanske plavalne aktivnosti šol

Objavljamo rezpored dopoldanske plavalne aktivnosti šol. 

Naučimo se plavati

Organiziramo plavalne tečaje za vrtce in osnovne šole na območju MO Novo mesto. Znanje plavanja ima velik nacionalni pomen, kar se odraža tudi v državnem sofinanciranju nekaterih plavalnih vsebin in programov.

ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

 

Kako do nas