X

Razpis rekreacijske lige v odbojki 2018/19

Zavod Novo mesto razpisuje medobčinsko rekreacijsko ligo v odbojki, ki se bo začela predvidoma v mesecu novembru 2018 v Športni dvorani Marof v Novem mestu. Prijave sprejemamo do vključno 17.10.2018, na naslov: Zavod Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, s pripisom za odbojkarsko ligo.

Prijavnino, ki znaša 70,00 €, plačate na transakcijski račun SI56 0128 5603 0358 748. Plačilo prijavnine je možno le preko računa, kjer je potrebno tudi označiti, za katero ekipo se nanaša plačilo -  v NAMEN PLAČILA na nalog zapisati IME EKIPE in rekreacijsko ligo (rek. liga v odbojki).

 

Prijava mora vsebovati naziv ekipe, natančen naslov odgovorne osebe (telefon), zraven pa mora biti priloženo tudi potrdilo o plačani prijavnini!

 

Kasnejših in nepopolnih prijav ne bomo upoštevali! Rekreacijska liga bo izvedena v primeru, če bodo prijavljene vsaj štiri ekipe.

 

Po elektronski pošti bomo pošiljali razporede, rezultate in obvestila. Ekipa je dolžna sporočiti najmanj en elektronski naslov, na katerega bodo prejemali obvestila. Iz iste ekipe je lahko več prejemnikov elektronske pošte, ki pa niso nujno člani ekip. Naslove lahko sporočite na elektronski naslov: bojan.jaklic@novomesto.si. Vsa obvestila je možno spremljati na spletni strani Zavoda Novo mesto: www.as-nm.si.

 

Sodniške stroške bo možno plačati tudi na transakcijski račun DOS Dolenjske štev.: 10100 - 0037965504.

ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

 

Kako do nas