X

Razpis rekreacijske lige v košarki 2018/19

Zavod Novo mesto razpisuje Rekreacijsko ligo v košarki, ki se bo predvidoma začela novembra 2018. Košarkarska liga bo potekala v Športnem centru Livada v Novem mestu. Kot preteklo sezono, bomo ligo ponovno zaključili z All stars tekmo, ki bo v mesecu marcu 2019.

Prijave sprejemamo do vključno 17.10.2018, na naslov: Zavod Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, s pripisom za košarkarsko ligo.

 

Prijavnino, ki znaša 80,00 €, plačate na transakcijski račun SI56 0128 5603 0358 748. Plačilo prijavnine je možno le preko računa, kjer je potrebno tudi označiti, za katero ekipo se nanaša plačilo -  v NAMEN PLAČILA na nalog zapisati IME EKIPE in rekreacijsko ligo (rek. liga v košarki). Ekipe iz novonastalih občin ( Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šmarješke Toplice, Straža, Šentjernej, Škocjan, Mokronog – Trebelno, Trebnje, Šentrupert in Žužemberk) se lahko vključijo v rekreacijsko ligo tudi v sezoni 2018/2019, vendar z višjo prijavnino, ki znaša  110,00 €. Za ekipe, ki bodo imele igralce iz teh občin (enega do največ treh igralcev), pa je prijavnina 100,00 €.

 

Prijava mora vsebovati naziv ekipe, natančen naslov odgovorne osebe (telefon), zraven pa mora biti priloženo tudi potrdilo o plačani prijavnini! Prijavni obrazec ter potrdilo o plačilu je potrebno poslati po e-pošti na naslov: bojan.jaklic@novomesto.si , oziroma dostaviti na Zavod Novo mesto osebno ali po pošti.

 

Obveščanje ekip, ki sodelujejo v rekreacijski ligi, poteka izključno preko e-pošte. Preko e- pošte bomo pošiljali razporede, rezultate in druga obvestila. Ekipa je dolžna sporočiti najmanj en elektronski naslov, na katerega bo prejemala obvestila glede tekmovanja. Iz iste ekipe je lahko več prejemnikov elektronske pošte, ki pa niso nujno člani ekip. Večino obvestil je že sedaj možno spremljati na spletni strani Zavoda Novo mesto: www.as-nm.si.

 

Prijavijo se lahko ekipe, ki niso vključene v redno tekmovanje KZS, prav tako ne smejo nastopati posamezniki, ki so registrirani in igrajo v rednih ligah Košarkarske zveze, oziroma nimajo ustreznega stalnega prebivališča.

 

Ekipa pred tekmovanjem plača sodniške stroške in ima na določeni tekmi zapisnikarja (oziroma plača takso za zapisnikarja). Ekipe opozarjamo, da je delo zapisnikarja zelo pomembno za nemoten potek lige. Zato tistim, ki se ne čutite dovolj sposobne in odgovorne za to delo, priporočamo plačilo takse za zapisnikarja. Sodniške stroške se nakaže na račun Društva košarkarskih sodnikov. Kontaktna oseba je Aleš Čavlovič (041 558 551), na elektronski naslov: kosarka@gmail.com.

 

V ligi nastopajo tekmovalci na lastno odgovornost oz. na odgovornost staršev, v kolikor so mladoletni. Vse ekipe morajo imeti obvezno enotne drese s številkami.

 

Podpis vodje ekipe s katerim potrjuje prijavo za sezono 2018/2019 in se strinja z določili in pravili, ki veljajo za rekreacijsko ligo v košarki.

ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

 

Kako do nas