X

Razpis rekreacijske lige v malem nogometu 2018/2019

Zavod Novo mesto razpisuje Rekreacijsko ligo v malem nogometu za sezono 2018/2019.

Tekmovanje v vseh ligah se bo začelo predvidoma v nedeljo, 2.9.2018. V ligi nastopajo tekmovalci na lastno odgovornost  oz. na odgovornost staršev v kolikor so mladoletni.

NOVOST: vsem udeleženim ekipam omogočamo možnost, da v sestavo ekipe uvrstijo do 3 (tri) igralce, ki sicer ne ustrezajo osnovnim razpisnim pogojem glede stalnega bivališča udeležencev Rekreacijske lige v malem nogometu (»tujci«).

 

Vse ekipe, ki se želijo prijaviti, morajo to storiti pisno, najkasneje do petka, 13.7.2018, na priloženem obrazcu.

 

Prijava mora vsebovati ime ekipe, naslov odgovorne osebe ter igrišče na katerem bodo igrali tekme. Ime ekipe med sezono ne bo možno spreminjati. Prosim, da pozorno izpolnite prijavni obrazec (telefonske številke zaradi lažje komunikacije - zlasti številke mobilnih telefonov, terminske želje po organizaciji).

 

Obveščanje ekip, ki sodelujejo v rekreacijski ligi, poteka izključno preko e-pošti. predstavniki ekip bodo preko e-pošte prejemali razporede, rezultate in obvestila. Ekipa je dolžna sporočiti najmanj en elektronski naslov, na katerega bodo prejemali obvestila glede ORNL. Iz iste ekipe je lahko več prejemnikov elektronske pošte, ki pa niso nujno člani ekip.  Naslove lahko sporočite na elektronski naslov bojan.jaklic@gmail.com . Večino obvestil je že sedaj možno spremljati na spletni strani Zavoda Novo mesto: www.as-nm.si .

 

Prijavnino, ki znaša 90,00 €, plačate na transakcijski račun: SI56 0128 5603 0358 748. Plačilo prijavnine je možno le preko računa, kjer je potrebno tudi označiti, za katero ekipo se nanaša plačilo -  v NAMEN PLAČILA na nalog zapisati IME EKIPE in rekreacijsko ligo (rek. liga v nogometu). Ekipe iz občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šmarješke Toplice, Straža in Žužemberk se lahko vključijo v ORNL tudi v sezoni 2018/2019, vendar z višjo prijavnino, ki znaša  120,00 €.  

 

Na prijavni list navedite ime ekipe v sezoni 2017/2018. Ekipe, ki se prvič prijavljajo v rekreacijsko ligo, morajo to še posebej poudariti. Prav tako se ne more prijaviti ekipa, ki nima možnosti organizirati posameznega kroga tekmovanja (igrišče). Za sezono 2018/19 je predviden tekmovalni sistem: 1. liga (9 ali 10 ekip), 2. liga (9 ali 10 ekip), 3. liga (po 9 ali 10 ekip) ter 4. liga (po 8, 9 ali 10 ekip). Kriterij za razvrstitev ekip po ligah je rezultat v sezoni 2017/18.

 

Igralci morajo na tekmi obvezno nastopiti v predpisani enotni opremi za tekme (ščitniki ter nogometne nogavice so prav tako sestavni del). V nasprotnem primeru se posameznikom ne dovoli igranja.

 

S prijavo v rekreacijsko ligo sprejemate vsa določila pravilnika ORNL.

ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

 

Kako do nas