X

Informator 2016/17 Šport mladih

Uradni razpisi interesnih programov športa otrok in mladine za šolsko leto 2016/2017

- Mali sonček

- Zlati Sonček 

- Krpan 

- Naučimo se plavati

- Zdrav življenjski slog

- Hura, prosti čas

- Šolska športna tekmovanja in prireditve

ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

 

Kako do nas