X

Bilten ORNL št. 4

V nedeljo, 18.9.2016, je potekala občinska rekreacijska nogometna liga.

ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

 

Kako do nas