X

Športna zveza Novo mesto razpisuje kandidacijski postopek za vse voljene in imenovane funkcije v Športni zvezi Novo mesto

ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

 

Kako do nas