X

Naučimo se plavati

Organiziramo plavalne tečaje za vrtce in osnovne šole na območju MO Novo mesto. Znanje plavanja ima velik nacionalni pomen, kar se odraža tudi v državnem sofinanciranju nekaterih plavalnih vsebin in programov.

Program “Odpravljanje plavalne nepismenosti”, ki se je z Zakonom o športu in Nacionalnem programom športa preimenoval v interesni program “Naučimo se plavati”, poteka v Sloveniji od leta 1994/95. Z leti je postal sistematično organiziran sistem dejavnosti na področju plavanja, ki vsebuje izpeljavo učenja plavanja, preverjanje znanja plavanja, analizo o znanju plavanja, skrb za strokovni kader, literaturo, plavalno infrastrukturo in osveščanje prebivalcev o pomenu znanja plavanja.

V program preverjanja znanja plavanja smo do šolskega leta 2001/02 vključevali učence 5. in 7. razredov. V šolskem letu 2002/03 smo izvajali preverjanje samo še v 5. razredu osemletke oz. 6. devetletke. Poleg preverjanja znanja plavanja zajema program “Naučimo se plavati” še 10-urne plavalne tečaje za vrtce in osnovne šole, ki so vključene v programa Zlati sonček, ter 15-urne plavalne tečaje za neplavalce v zadnjem triletju devetletne osnovne šole in srednješolce.

Prizadevamo si, da bi čim več učencev znalo plavati, preden zapustijo osnovno šolo.

Preverjanja znanja plavanja v osnovnih šolah navadno potekajo od aprila do junija. V večini primerov so izvajalci aktivnosti profesorji športne vzgoje na posameznih šolah.

Program vsako šolsko leto ponudimo tudi vrtcem na območju MO Novo mesto. Gre za 10- urne plavalne tečaje, katerih osnovni namen je prilagajanje na vodo. Našemu vabilu k programu se redno odzovejo vsi vrtci, tudi vrtci ob osnovnih šolah v MO Novo mesto. Na ta način vsako šolsko leto izvedemo tečaj prilagajanja na vodo za približno 350 najmlajših.

ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

 

Kako do nas