X

Zaposleni v zavodu


Direktor: 
Marjan Hribar

Tehnična služba na področju za šport:


Andrej Jeriček - vodja vzdrževalne službe

Liudmyla Ovnichek, Elizabeta Mikec, Janez Gornik, Franci Grm, Matjaž Zaman, Tomaž Budja, Miha Beg, Boštjan Hren, Ciril Progar

Strokovna služba na področju za šport:

 

MATJAŽ KUZMA - koordinator za šport, vodja športnih programov

JERNEJ ROJC - višji svetovalec področja III za šport

MIRAN JERMAN - področni svetovalec I za šport

ALEŠ ČAVLOVIČ - javna dela

 

 

 

ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

 

Kako do nas